Rostliny

Rostliny Slovácka

Najdete zde ty nejohroženější a nejvzácnější rostliny, které se vyskytují pouze v této lokalitě. Vybrali jsme pro vás 30 nejzajímavějších. Zařadili jsme sem pouze byliny, jakožto nejzajímavější zástupce slovácké flory.

1. bělozářka větevnatá

 Čeleď: chřestovité,  je hojná.

belozarka

 

3. hlaváček jarní

Čeleď: pryskyřníkovité, v této oblasti je hojná.

hlavacekjarni

5. kamejka modronachová

Čeleď: brutnákovité, je ohrožená.

kamejkamodronachova

7. kavyl vláskovitý

Čeleď: lipnicovité, roste hojně, přesto je lehce ohrožená.

kavylvlaskvoity

9. kosatec různobarvý

Čeleď: kosatcovité, je to silně ohrožený druh.

kosatecruznobarvy

11. koulenka prodloužená

Čeleď: jitrocelovité, silně ohrožený druh.

SONY DSC

13.ladoňka dvoulistá

Čeleď: hyacintovité, kriticky ohrožená.

ladonkadvoulista

15. lýkovec vonný

Čeleď: vrabečnicovité, chráněný a kriticky ohrožený druh.

lykovecvonny

17. medovník meduňkolistý

Čeleď: hluchavkovité, ohrožený druh.

medovnikmedunkolisty

19. oman mečolistý

Čeleď: hvězdnicovité, patří k ohroženým druhům.

omanmecolisty

 

21. pětiprstka žežulník

Čeleď: vstavačovité, silně ohrožený druh, zákonem chráněná.

petiprstkazezulnik

23. rudohlávek jehlancovitý

Čeleď: vstavačovité, kriticky ohrožený druh.

rudohlavekjehlancovity

 

25. snědek Kochův

Čeleď: hyacintovité, roste poměrně často.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

27. toříč čmelákovitý

Čeleď: vstavačovité, kriticky ohrožený druh, podléhá nejvyšší ochraně zákona.

toriccmelakovity

29. vstavač bledý

Čeleď: vstavačovité, chráněný a silně ohrožený druh.

Orchis pallens Zietschkuppe bei Löberschütz, Gleistal

 

2. hadí mord rakouský

Čeleď: hvězdnicovité, lehce ohrožená.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

4. hrachor panonský pravý

Čeleď: bobovité, je velmi ohrožená a velmi vzácná.

hrachorpanonskypravy

6. katrán tatarský

Čeleď: brukvovité, v Česku je ohrožený.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

8. kosatec nízký

Čeleď: kosatcovité, není sice ohrožená, ale je chráněná zákonem.

kosatecnizky

10. kostřava walliská

Čeleď: lipnicovité, v Česku existuje jen výjimečně, ale ve světě není přímo ohrožená.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

12. kozinec dánský

Čeleď: bobovité, je ohrožený a stejně tak chráněný.

kozinecdansky

 

14. ledenec přímořský

Čeleď: bobovité, patří k ohroženým druhům.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

16. lilie zlatohlavá

Čeleď: liliovité, je chráněna, přesto není příliš ohrožená.

liliezlatohvla

18. mléčivec alpský

Čeleď: hvězdnicovité, vzácný druh, není nijak výrazně ohrožen.

mlecivecalpsky

 

20. ostřice nízká

Čeleď: šáchorovité, není přímo ohrožená, vyžaduje ovšem pozornost.

ostricenizka

22. plamének přímý

Čeleď: pryskyřníkovité, ohrožený druh.

plamenekprimy

24. sinokvět měkký

Čeleď: hvězdnicovité, silně ohrožený druh, taktéž chráněný.

sinokvetmekky

26. střevíčník pantoflíček

Čeleď: vstavačovité, silně ohrožený druh.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

28. třemdava bílá

Čeleď: routovité, chráněný a ohrožený druh.

tremdavabila

30. vstavač osmahlý

Čeleď: vstavačovité, zákon jej chrání jako kriticky ohrožený druh.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA