Významné lokality Slovácka

Příroda Slovácka je velice pestrá. Nechybí v ní horské louky a lesy, vyprahlé vápencové skály ani rybníky a vlhké lužní lesy. Zabýváme se nejen slováckým chráněným územím Bílé Karpaty, ale také oblastmi za hranicemi Slovácka jako je Pálava a Lednicko-valtický areál. Tato místa byla pro své kvality zařazena na seznam světové organizace UNESCO.

BÍLÉ KARPATY                                                                                       

Je to pohoří nacházející se na hranici Česka a Slovenska. Nejvyšším bodem je Velká Javořina, která měří 970 metrů. Protékají tudy řeky Morava a Váh, které se následně vlévají do Dunaje. Převládají zde listnaté, zejména bukové lesy. CHKO Bílé Karpaty byla zřízena 3. listopadu 1980. Zasahuje do okresů Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín. 

PÁLAVA                                                                                                   

V České republice není mnoho míst, které by se mohli chlubit tak krásnou a rozmanitou přírodou jako Pálava. Odjakživa je totiž považována za centrum moravského vinařství. Mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem existovala také pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly nejen skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá soška Věstonické venuše. CHKO byla vyhlášena v roce 1976.

Lednicko-valtický areál                                                                      

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 283,09 km2 v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem, od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava.