Pálava

Kostel Sv. Linharta

Kostel svatého Linharta je bývalý římskokatolický chrám v zaniklé vsi Mušov, dnes součásti obce Pasohlávky v okrese Brno-venkov. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Dívčí hrady

Hradní zřícenina tyčící se na vysoké vápencové skále při severním okraji hřebene Děvína v chráněné krajinné oblasti Pálava. Z hradu se nabízí nádherný výhled na přehradu Nové Mlýny, obce Dolní Věstonice a Pavlov. Dívčí hrady jsou volně přístupné.

Zámek Mikulov

Původně románský hrad, přestavěný na zámek a následně v 16. a 17. století renesančně upravován, v roce 1718 vyhořel a byl přestavěn barokně. Po požáru v roce 1945 opět rekonstruován, dnes je sídlem Regionálního muzea Mikulov. Návštěvník zde může shlédnout vinařskou expozici, projít se zámeckým sklepem a obdivovat nejen obří tradiční sud, ale také obrazovou galerii rodu Ditrichštejnů

Nové Mlýny

Nádrže byly postaveny v 70. až 80. letech 20. století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšily intenzitu zemědělské výroby. Hlavním důvodem výstavby byly plány socialistického hospodářství na rozsáhlé systémy zavlažovacích kanálů. Je to největší vodní plocha na Moravě a zabírá plochu 32,3 km².

Dolní Věstonice

Území obce bylo osídleno již od pravěku. Dokládají to archeologické nálezy zejména z dob lovců mamutů. Jedním z nejvýznamnějších zdejších nálezů je nepochybně plastika Věstonická Venuše, objevená již roku 1925. Od 1. července 2008 je naleziště zapsáno mezi Národní kulturní památky ČR.