Živočichové

Vzácní a chránění živočichové vyskytující se v lokalitě Slovácka. Na tomto seznamu najdete živočichy pro nás zajímavé a neodmyslitelně zapadající do krajiny slovácka.

Korýši

 1. Listonoh jarní
 2. Listonoh letní
 3. Žábronožka sněžní

Kudlanky

 1. Kudlanka nábožná

Motýli

 1. Pestrokřídlec podražcový
 2. Bourovec trnkový
 3. Ohniváček modrolesklý
 4. Hřbetozubec dvoubarvý

Obojživelníci

 1. Kuňka žlutobřichá
 2. Čolek obecný
 3. Mlok skvrnitý
 4. Skokan ostronosý

Plazi

 1. Slepýš křehký
 2. Užovka podplamatá
 3. Ještěrka živorodá
 4. Užovka hladká

Plži 

 1. Modranka Karpatská

Ptáci

 1. Čáp černý
 2. Včelojed lesní
 3. Chocholouš obecný
 4. Orel mořský
 5. Rorýs obecný