Korýši

Listonoh jarní

Je zvláště chráněný živočich a je v ČR řazen mezi kriticky ohrožené živočichy. Je vázán na periodické tůně, kterých v dnešní době ubývá, vlivem změn vodních režimů řek.  Je to velice cenný prvek naší fauny, a tak  je třeba mapovat jeho výskyt a lokality výskytu chránit. Na Slovácku se nachází například v Lužním lese a taky rezervaci Kolébky a dále v Kunovském lese.

lepidurus-apus-1211788_960_720.jpg (960×625)

Listonoh letní

Stejně jako listonoh jarní patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů a to v kategorii kriticky ohrožený druh. Také je zařazen do Červeného seznamu bezobratlých jako kriticky ohrožený. Je ohrožen ubýváním vhodných biotopů a chemizací zemědělství. Představuje významný prvek naší fauny. Na Slovácku se nachází například v Lužním lese a taky rezervaci Kolébky a dále v Kunovském lese, stejně jako listonoh jarní.

Triops-longicaudatus-carapax-eyes.jpg (1697×1252)

Žábronožka sněžní

Žábronožka sněžní se vyskytuje zejména v periodických tůních v lužních lesích od února do poloviny dubna.Tento druh je ohrožen zejména nedostatkem vhodných biotopů, narušením vodního režimu v lužních lesích apod. Stejně jako listonozi a ostatní žábronožky je zařazena do seznamu zvláště chráněných živočichů jako kriticky ohrožená.

Eubranchipus_grubii.jpg (2044×1372)