Obojživelníci

Kuňka žlutobřichá

Významný evropský druh. Kuňky jsou výrazně ohroženy krajinotvornými změnami. V lesích mizí populace díky používání těžké mechanizace a úpravám cest štěrkováním a asfaltováním. Zřizování skládek v místech opuštěných lomů je dalším faktorem podílejícím se na úbytku druhu.

BombinaVariegataJuv.jpg (2037×1632)

Čolek obecný

V ČR je zákonem chráněn v kategorii silně ohrožený druh. Jeho úbytek je způsoben převážně mizením jeho přirozeným biotopů, nevhodnými rekultivacemi vodních ploch, velkoplošným použitím biocidů.

Common_Newt_-_Triturus_vulgaris_(8475532697).jpg (2056×1156)

Mlok skvrnitý

Všeobecně je mlok skvrnitý považován za zranitelný, málo ohrožený druh. V České republice je však díky vysazování smrkových monokultur, postupnému odlesňování, intenzivnímu zemědělství a především díky rozvoji automobilové dopravy považován za silně ohrožený druh, který je přísně chráněn a nesmí proto být ve volné přírodě odchytáván za účelem chovu.

Bezručovo_údolí_-_mlok_skvrnitý.jpg (2560×1712)

Skokan ostronosý

Samečkové skokana ostronosého ve svatebním šatě intenzivně modrají. Jejich modré zbarvení však přetrvává jen asi 2 - 3 dny. V Česku je chráněný zákonem jako kriticky ohrožený druh.

25551143764_440446c32a_b.jpg (1024×684)