Plži

Modranka Karpatská

Jak napovídá druhové jméno, je tento živočich doma v Karpatech, dokonce je karpatským endemitem ( = zde vzniknul a je tu tedy původní) a v jiných Evropských pohořích tedy nežije. Ovšem s malou výjimkou - západní hranice rozšíření probíhá až přes Králický Sněžník. Znečištěnému a člověkem jinak narušenému prostředí (např. silně antropicky pozměněné lesy) se tento druh vyhýbá, proto ho můžeme považovat za citlivý indikátor kvality prostředí.Vzhledem k jeho vyhraněným nárokům je druh považovaný za potenciálně zranitelný.

1280px-Bielzia_coerulans_BM3.jpg (1280×960)