Ptáci

Čáp černý

V Evropě se jeho stav silně snížil v 19. Století a ze západní Evropy černý čáp zcela vymizel.V současné době hnízdí v ČR 200-300 párů. Několik čápů, označených miniaturními vysílačkami, bylo hlavními aktéry známé akce „Africká odyssea“, při které odborníci sledovali jejich pouť na zimoviště ve střední Africe.

Ciconia_nigra_1_(Marek_Szczepanek).jpg (650×432)

Včelojed lesní

Včelojed je vědecky zajímavým a málo početným druhem. Predace včel medonosných nebyla nikdy zjištěna a není hospodářským škůdcem. Vlivem nevhodných metod v zemědělství a lesnictví může dojít k tlaku na jeho potravní zdroje a životní prostředí. Druh je ČR hodnocen jako silně ohrožený. 

Pernis_apivorus2.jpg (475×296)

Chocholouš obecný

Dříve hojný pták to má nyní nahnuté. Zmizela jeho tradiční místa pro život, proto se s ním setkáte pouze ve městech a většinou v hodně netradičních podmínkách. Jeho populace je pouze titěrný zlomek počtu,  ve kterém se v minulosti v Česku vyskytoval. Bohužel, podobně zoufalá situace je i jinde v Evropě.

Crested_Lark_I-Haryana_IMG_9946.jpg (800×600)

Orel mořský

Orel mořský požírá uhynulá zvířata, a proto je ohrožen kladením otrávených návnad. V současné době v ČR hnízdí asi 50 párů (2007) tohoto dravce a to i přes to, že byl orel na našem území vyhuben v polovině 19. století. Reintrodukce započala na začátku 80. let minulého století. Orel mořský je jedním z nejchráněnějších živočichů v ČR, a je proto monitorován.

Haliaeetus_albicilla_(Svolvær,_2012).jpg (3292×2195)

Rorýs obecný

 V celé ptačí říši nenajdeme jinou skupinu, která by byla lépe adaptována na téměř permanentní pobyt ve vzduchu. Rorýsi ve vzduchu tráví většinu svého života, ve vzduchu za dobrého počasí pravidelně dokonce i spí. Jedná se v ČR o zvláště chráněný druh živočicha. Nesmí se ani ničit hnízdiště i mimo hnízdní dobu. Obecně je chráněný v celé EU.

Apus_apus_-Barcelona,_Spain-8_(1).jpg (1280×855)